Om TEMA

Macadamia-nøttene

Macademianøttene er populære både som snacks og som ingrediens i skjønnhetskremer. Men den har flere gode sider enn dette. Dyrkingen motvirker global oppvarming og kan hjelpe fattige mayabønder både sosialt og økonomisk. TEMA har innledet et langsiktig samarbeide for planting av macademia i Guatemala.

Vår partner er en organisasjon som donerer planter til utsatte mayabønder, hjelper dem å kommei gang med avlingene og deretter – når trærne ette rnoen år bærer frukter – å foredle og hjelpe til med innhøstingen. Vi bidrar økonomisk til dette viktige arbeidet.

Nøtten er til nytte både for miljøet og for mennesker

Det finnes mange gode ggrunner for å dyrke macademia akkurat her. Noen av de viktigste fordelene er:

  • Inntektene hjelper mayafolket ttil å utvikle sine byer og gi ungdommene et alternativ til en usikker fremtid i byenes slumområder
  • Avlilngene er miljømessig bærekraftige på lang sikt gjennom å ikke utarme jorden
  • Trærnes grønne biomasse har høy evne til å binde karbondioksid. Et fullvokst tre kan fange opp 13,5 kilo CO2 av atmosfæren per år.
  • Planting av skog motvirker erosjon og jorderosjon.
  • Nøttenes næringsinnhold gir mayaintianerene en høyverdig basisføde.
 
XClose