Storby- og weekendreiser

Med TEMAs storby- og weekendreiser kommer du byen nært innpå livet og kan gjennom historie og nåtid danne deg et bilde som stemmer overens med virkeligheten. Det er ikke alltid at førsteinntrykket gir det riktige bildet, bak fasaden skjuler det seg alltid så mye mer. Våre reiseledere kjenner byene vi besøker, de kjenner kulturens kjerne og bydelenes hemmeligheter.

Nedenfor er alle TEMAs storby- og weekendreiser presentert.

image

Reiser

 
XClose