Alt om reisen

Sør-Afrika

Visum kreves ikke for nordiske statsborgere for opphold inntil 90 dager. Passet må være gyldig i minimum 30 dager etter hjemkomst.

NYE REGLER FOR REISER MED BARN UNDER 18 ÅR

Følgende dokumentasjon (på engelsk) kreves for reiser til Sør-Afrika med barn under 18 år. De nye reglene gjelder f.o.m. 1 juni 2015.

Barn under 18 år som skal reise til Sør-Afrika må vise et såkalt «Unabridget Birth Certificate», dvs. en fullstendig fødselsattest med opplysninger om hvem som er barnets foreldre. Denne bestilles hos skatteetaten.no. Den må være på engelsk samt stemplet og underskrevet av skatteetaten. 

En forelder som reiser alene med barn, må fylle ut et «letter of consent» på engelsk. Dette innebærer at alle barn som reiser uten begge foreldrene (altså med en eller ingen av foreldrene) må ha med seg et «Parental Consent Affidavit«som fylles ut av den/de foreldrene som IKKE reiser. Foreldre som står som eneforsørgere må sørge for at dette kommer frem på attesten fra skatteetaten. Hvis den ene forelderen er død må dette også fremkomme på attesten. 

Dept. of Home Affairs har lagt ut en pdf på dette skjemaet, «Parental Consent Affidavit» på sin hjemmeside: under fliken IMMIGRATION. Skjemaet må fylles ut og attesteres av en Commissioner of Oaths på konsulatet eller hos Notarius Publicus. 

Manglende dokumentasjon (på engelsk) kan medføre at man nektes innreise til Sør-Afrika. Vær oppmerksom på at alle dokumenter må være på engelsk og du er selv ansvarlig for å ha disse i orden. 

Du kan kontakte Sør-Afrikas ambassade på tlf. 23 27 32 20 ved evt. spørsmål. 

 
XClose
 
XClose
Abonnér på TEMAs nyhetsbrev!

Den beste måten å holde seg oppdatert i TEMAs verden. Du får spennende reisenyheter, gode tilbud og inspirerende reiseskildringer fra fjerne himmelstrøk..

Det er bare å huke av og fylle inn din e-postadresse.


Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via link i nyhetsbrevet.