Om TEMA

Reklamasjon

Vi ønsker at du skal ha en så fin reise som mulig. Vårt mål er derfor at du skal få hjelp til å ordne opp i eventuelle feil og mangler allerede i løpet av oppholdet på reisemålet. Henvend deg derfor til reiselederne så fort som mulig dersom noe ikke fungerer. På den måten får vi muligheten til å løse problemene der og da.

Føler du allikevel at en reklamasjon er nødvendig, må denne være skriftlig og sendes oss eller reisebyrået senest 4 uker etter hjemkomst, sammen med eventuelle kvitteringer, bekreftelser eller øvrige dokumenter i original versjon.

Dette sendes til:: 

TEMA 
Glödlampsgränd 1
120 31 Stockholm
SVERIGE

 

 
XClose